admin's blog

Zalenreservaties Gemeente Glabbeek

Op basis van een open source pakket werd in samenspraak met de gemeente Glabbeek en meer specifiek het AGB een toepassing voor zalenreservatie op poten gezet. Het stelt zowel de ambtenaar als de burger in staat om reservaties te maken, met of zonder herhalingspatroon. Dit maakt de administratieve romslomp die er rond de reservaties heerste heel wat beperkter. Iedereen blijft op de hoogte via automatisch e-mails en de mogelijkheid tot rapportage zorgt voor de nodige lijsten indien dat nodig blijkt. http://www.zalenbeheerglabbeek.be

Website Socialise

Voor de firma Socialise, gespecialiseerd in social media management, maakte KENAsol samen met een externe grafisch ontwerpen een nieuwe DRUPAL based website. De achterliggende white label portal voor klanten werd zo goed als mogelijk geïntegreerd binnen de (stijl van de) website. http://www.socialise.be

Afsprakensysteem Huisartsenpraktijk Glabbeek

Op basis van een open source pakket werd de mogelijkheid bekeken om een afsprakensysteem op poten te zetten voor de huisartsenpraktijk aan de Tiensesteenweg in Glabbeek. Patiënten kunnen, na het aanmaken van een eigen gebruiker, een afspraak toevoegen aan de kalender van de arts naar keuze. De artsen kunnen de agenda ten allen tijde raadplegen via hun GSM indien ze een internet connectie ter beschikking hebben (mobiel internet). http://afspraak.huisartsenpraktijkglabbeek.be

Nieuwe projecten in aantocht

Op dit moment lopen er onderhandelingen over het integreren van een open source zalenreservatiebeheer voor de gemeente Glabbeek. Waar er eerst werd voorgesteld om alles binnen DRUPAL op te bouwen, bleek dit uiteindelijk een te grote kostprijs met zich mee te brengen. Daarom gingen we op zoek naar een open source systeem dat de meeste functionaliteiten in zich had, maar waar sowieso een aantal toegevingen op hun plaats waren. Bedoeling is tot een consensus te komen die de essentie van de zaak aanpakt, zonder te overdrijven in toeters en bellen.

Pages